LDR-1303

Nexa LDR-1303

LDR-1303 är en mottagare med 0-10 V utgång för styrning av utrustning som har 1-10 V interface.

1-10 V är en standard för analog styrning som är implementerad i många LED-drivdon men finns även i andra tillämpningar, t.ex. i fläktmotorer för ventilation.

< 1 V är AV, 1 V är lägsta värde och 10 V är högsta värdet. Det är drivdonet som bestämmer hur värdet skall tolkas och översättas till ljusstyrka. En linjär styrsignal behöver inte betyda en linjär dimring. När AV skickas till LDR-1303 så sänker LDR-1303 värdet ned mot 0 V. Beroende på hur drivdonet är konstruerat så kan LED:arna fortsätta lysa en liten stund efter att man har skickat AV. Det är drivdonets egenskaper som bestämmer om ljuset stängs av direkt eller fortsätter lysa en stund. LDR-1303 drivs med 12-24V via drivdonet i de fall en AUX-utgång är tillgänglig eller via en extern transformator. Får ej anslutas till 230V. Kompatibel med samtliga självlärande sändare i System Nexa.

Övrigt
Specifikationer
Artikelnummer14316
E-nummer17 101 36
Drivspänning12-24 V
Frekvens433,92 MHz
Antal minnesplatser10 st
Strömförbrukning vid standby30mA
Mått44 x 40 x 22 (mm)