Utrullning av version 6 till Nexa Bridge

Vi har nu påbörjat arbetet att rulla ut version 6 till alla Nexa Bridge som finns på marknaden, detta kommer att ske gradvis och under några veckor för att säkerhetsställa att allting fungerar som det skall. Nedan kan du se en lista på övergripande ändringar som är gjorda.

Avkodningen för 433 MHz-signaler

De problem som ibland har uppkommit med att avkoda inkommande signaler har identifierats med resultat att samtliga Nexa mottagare & sändare skall nu fungera som förväntat, även räckvidden är justerad till det bättre.

Z-Wave / Z-Wave Plus

En hel del justeringar gällande Z-Wave och Z-Wave + är åtgärdat till följd av att fler Z-Wave enheter och sensorer är kompatibla med Nexa Bridge, vi kan inte garantera 100% funktion på allt inom Z-Wave, men listan på kompatibla enheter växer stadigt.

Stabilitet

Nexa Bridge har i en del fall tappat anslutningen till molnet, det är identifierat och med de ändringar vi gjort räknar vi med  en betydligt stabilare uppkoppling mot molnet.

Övrigt

Vid sidan av dessa förändringar så sker det ständigt små förbättringar, bland annat går det nu att trycka på ON flera gånger i följd utan att behöva trycka på OFF mellan, minnesoptimeringar, m.m.