Grundläggande om System Nexa

Trådlös styrning är ett omfattande begrepp, och hela iden med System Nexa handlar om att på ett enkelt och bekvämt sätt reglera sina lampor eller ibland annan nätansluten enhet via fjärrkontroll alternativt med automation. Det kan många gånger vara miljövänligt och energisparande att på ett smidigt sätt slå av eller på sina lampor och det möjliggör också relativt enkla efterinstallationer utan åverkan på väggar och tak, man kan exempelvis skapa dimmerfunktion på en lampa som tidigare alltid lyst med full styrka, och i vissa fall kan det användas som säkerhetsprodukt i kombination med dörrklockor.

System Nexa består av ett antal sändare och mottagare som kan delas in enligt följande grupper.

  • Sändare exempelvis handburna fjärrkontroller och så kallade väggsändare.
  • Sensorer – Rörelsevakter, Magnetkontakter, Skymningsrelä, Signalförstärkare
  • Mottagare – Finns för fast installation eller som plug-in

System Nexa bygger på radiokommunikation mellan sändare och mottagare  på frekvensen 433,92 Mhz där det främsta användningsområdet består i att styra belysning i hus & hem, kontor, sommarstugan, fritidsboendet etc.

Vilken typ av styrning kan man uppnå?
Den vanligaste styrningen är främst att tända och släcka sin belysning med hjälp av aktiva eller passiva fjärrkontroller. Dimra (ljusreglera) sin belysning gör man främst med aktiva fjärrkontroller.

Hur går ”kodning / inlärning” till mellan sändare och mottagare?
System Nexa består främst av självlärande produkter, där varje sändare kan skicka ut en unik signal som mottagare kan lära sig och hålla i minnet, det varierar något mellan mottagarna om hur många signaler den klarar av, i regel är det 3 alternativt 6 unika koder beroende på modell.

En sändare kan givetvis skicka signal till flera mottagare samtidigt (ON-OFF) detta bör man ej göra med dimmermottagare då dom kan hamna i ofas (den ena dimras upp och den andra dimras ner) med varandra om dom styrs av samma kanal.
Nexa har också sedan några år ett äldre sortiment av mottagare med ”kodvreden” som är graderade från A-P samt 1-16 som utgör Huskoden och enhetskoden, exempelvis om en mottagare är inställd på huskod B samt enhetskod 4 (B-4) så måste motsvarande sändare vara inställd på samma koder.

Är samtliga sändare & mottagare kompatibla med varandra?
Nej, inte fullt ut, men samtliga sändare kan styra samtliga mottagare som har självlärande system, exempelvis kan EYCR mottagaren lära sig ”hus och enhetskod” B-4 från en sådan sändare, däremot kan inte en mottagare med kodvreden lära sig signalen från en sändare som skickar ut en slumpmässig & unik kod.
Exempel på självlärande mottagare/Plug In.
EYCR – LYC – PB-3
Samma sak gäller mottagare för fast installation (självlärande kodsystem)
Exempel på självlärande mottagare för fast installation. LCMR – ECMR – LWMR

Vilken belysning kan System Nexa dimra?
Glödljus (glödlampor) 230 V halogen i de fall man vill styra elektronisk trafo (halogen 12 V) så har Nexa 3 alternativ. ECMR-250, LWMR-210 samt plugg in mottagare EYCR-250.
Samtliga av Nexas dimmer mottagare behöver en minimilast på 30 W, om man adderar antal lampor x lasten så får man fram exemplet 4 x 30 W = 120 W. Dom kan EJ styra/reglera LED belysning. Man kan ej heller montera en Nexa dimmer på en redan befintlig dimmer.
Om man skall styra en elektronisk trafo bör den vara specificerad enligt ett minimivärde av 30-150W.

Kan man kombinera sändare & sensorer för att styra samma mottagare?
Ja, det finns många exempel där man styr sin mottagare med en handburen fjärrkontroll från soffbordet, samma mottagare kan styras från en väggsändare innanför dörren, och även styras av en passiv fjärrkontroll e.x en rörelsevakt. Omvänt kan man också styra flera mottagare med en och samma sändare ( i stort sett obegränsat). Det är också enkelt att skapa så kallad trappkoppling om man väljer att kombinera en väggsändare på nedre våningen och en väggsändare på övre våningen som sedan styr samma mottagare, den kan alltså tändas och släckas oberoende av var man är.

Kan alla fjärrkontroller ”dimra” belysning?
Samtliga aktiva fjärrkontroller kan ljusreglera/dimra lampor under förutsättning att mottagaren är av dimmertyp, det är det som avgör.
Passiva fjärrkontroller kan med automatik tända dimmer mottagare, men kan ej ljusreglera dessa.

Kan man kombinera några av produkterna ur System Nexa med Nexa dörrklockor?
Ja, exempelvis så kan man kombinera en trådlös rörelsevakt med en dörrklocka
och på så vis även få en ljudsignal i händelse av att någon passerar rörelsevakten. Dörrklockan kan också anslutastill en lampa, så att både ljus & ljud kan påkalla uppmärksamhet. Detsamma gäller om man väljer en magnetkontakt för dörr/fönster.

Praktiska användningsområden:
Kök/Matrum:
Anslut en trådlös mottagare för fast installation och skapa en dimmer funktion på redan befintlig lampa i kök eller över matbord.
12 V halogenlampor kan styras/regleras trådlöst samt skapa dimmer funktion.
Vardagsrum:
Några enkla plugg in mottagare kan anslutas till lampor i fönster och på fönsterbrädor, anslut också mottagare för TV-DVD-Boxer etc för att slå av ALLT och på så vis spara energi.
Sovrum:
Taklampor, sänglampor, bordslampor kan enkelt regleras (tändas / släckas & dimras) med valfria mottagare.
Hall:
Exempelvis trådlös väggsändare som styr samtliga mottagare i sitt hem. Slå på ALLT eller släck ALLT när man kommer hem eller går hemifrån.
Utomhusbelysning:
Tänd och släck utomhusbelysning med fjärrkontroll, alternativt låta rörelsevakten sköta om det med automatik när någon går förbi. Skymningsrelä kan också vara ett alternativ, som tänder och släcker ansluten belysning vid skymning och gryning.