LDR-230

LDR-230 är en mottagare för 1-10 V styrning.

1-10 V är en analog styrning som används av de esta LED-drivare på marknaden i dag. LDR-230 kan kopplas till era LED-drivare och på det sättet kan högre laster styras synkroniserat.

Även en del EC-motorer inom ventilation styrs med 1-10 V. LDR-230 kan då användas för att reglera hastigheten/luft ödet.

LDR-230 har dubbla plintar för att lätt kunna gå vidare med fas/nolla till lasten. LDR-230 är kompatibel med samtliga sändare i System Nexa och med Nexa Bridge.

Inställning för lägsta dimmernivå:

  1. Tänd din lampa med fjärrkontrollen.
  2. Tryck till 2 gånger i snabb följd på mottagarens inlärningsknapp. Dioden blinka snabbt och mottagaren är i programmeringsläge.
  3. Tryck på ON-knappen 1 gång så går lampan direkt till en ny lägsta nivå, vid nästa tryck på ON-knappen går mottagaren till en ännu högre dimmer nivå. Detta kan upprepas 3 gånger till man hittat den optimala lägsta dimmernivån. Det man vill uppnå är en så låg nivå som möjligt men utan att lampan helt släcks eller flimrar. Skulle lampan flimra vid en mycket låg dimmernivå trycker du bara på OFF så vänder dimmer nivån upp till nästa nivå. (Totalt finns det 4 olika nivåer)
  4. När du är nöjd med lägsta dimmernivå trycker du 2 gånger i snabb följd på inlärningsknappen för att spara inställningen. Dioden slutar att blinka.

Övrigt
Specifikationer
Artikelnummer – blister14317
E-nummer – blister17 106 91
Drivspänning220-240 V ~ 50 Hz
Frekvens433,92 MHz
Antal minnesplatser6 st
Mått98 x 42 x 25 (mm)