LDR-1303

LDR-1303 är en mottagare med 0-10 V utgång för styrning av utrustning som har 1-10 V interface.

1-10 V är en standard för analog styrning som är implementerad i många LED-drivdon men finns även i andra tillämpningar, t.ex. i fläktmotorer för ventilation.

< 1 V är AV, 1 V är lägsta värde och 10 V är högsta värdet. Det är drivdonet som bestämmer hur värdet skall tolkas och översättas till ljusstyrka. En linjär styrsignal behöver inte betyda en linjär dimring. När AV skickas till LDR-1303 så sänker LDR-1303 värdet ned mot 0 V. Beroende på hur drivdonet är konstruerat så kan LED:arna fortsätta lysa en liten stund efter att man har skickat AV. Det är drivdonets egenskaper som bestämmer om ljuset stängs av direkt eller fortsätter lysa en stund. LDR-1303 drivs med 12-24V via drivdonet i de fall en AUX-utgång är tillgänglig eller via en extern transformator. Får ej anslutas till 230V. Kompatibel med samtliga självlärande sändare i System Nexa.

Inställning för lägsta dimmernivå:

  1. Tänd din lampa med fjärrkontrollen.
  2. Tryck till 2 gånger i snabb följd på mottagarens inlärningsknapp. Dioden blinka snabbt och mottagaren är i programmeringsläge.
  3. Tryck på ON-knappen 1 gång så går lampan direkt till en ny lägsta nivå, vid nästa tryck på ON-knappen går mottagaren till en ännu högre dimmer nivå. Detta kan upprepas 3 gånger till man hittat den optimala lägsta dimmernivån. Det man vill uppnå är en så låg nivå som möjligt men utan att lampan helt släcks eller flimrar. Skulle lampan flimra vid en mycket låg dimmernivå trycker du bara på OFF så vänder dimmer nivån upp till nästa nivå. (Totalt finns det 4 olika nivåer)
  4. När du är nöjd med lägsta dimmernivå trycker du 2 gånger i snabb följd på inlärningsknappen för att spara inställningen. Dioden slutar att blinka.
Övrigt
Specifikationer
Artikelnummer – blister14316
E-nummer – blister17 101 36
Artikelnummer – box14116
E-nummer – box17 102 66
Drivspänning12-24 V
Frekvens433,92 MHz
Antal minnesplatser10 st
Strömförbrukning vid standby30mA
Mått44 x 40 x 22 (mm)